KOULUTUS
Kuvataideterapeutin työn edellytyksenä on psykoterapeuttinen ymmärrys sekä perehtyminen taiteeseen ja sen käytännön tekemiseen. Koulutukseen hakeutuvilta edellytetään joko pohjakoulutusta taiteessa ja soveltuvuutta alalle tai vaihtoehtoisesti terveydenhuollon tai psykologian alan koulutusta täydennettynä riittävillä taideopinnoilla.

Taideteollisen Korkeakoulun Koulutuskeskus (TaiK) on järjestänyt kuvataideterapiakoulutusta vuodesta 1974 lähtien. Kuvataideterapiakoulutus päättyi TaiKissa vuonna 2003. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (TEO, nyk. VALVIRA) rekisteröi hakemuksen perusteella koulutuksesta valmistuneet erityistason psykoterapeutteina. Rekisteröityjen kuvataideterapeuttien ammattinimike on kuvataideterapeutti/psykoterapeutti ja tällöin kuvataideterapia kuuluu Kela- ja Valtava- rahoituksien piiriin.

Suomen Mielenterveysseuran ja Suomen Kuvataideterapeuttien liiton yhteistyössä toteutui vaativan erityistason kuvataideterapian kouluttajakoulutus, joka päättyi 2005. TEO hyväksyi kouluttajakoulutuksen suorittaneet vaativan erityistason psykoterapeuteiksi vuonna 2007.


Erityistason kuvataideterapiakoulutus nyt
4-vuotinen erityistason kuvataidepsykoterapeuttikoulutus on alkanut 19.12.2011 Suomen Mielenterveysseurassa. Valviralta on tullut virallinen päätös, että se hyväksyy Suomen mielenterveyskeskuksen järjestämän erityistason kuvataidepsykoterapian koulutusohjelman psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöön oikeuttavana koulutuksena.

Alkanut kuvataidepsykoterapiakoulutus perustuu aiempiin Taideteollisen korkeakoulun Koulutuskeskuksessa toteutettuihin koulutusohjelmiin, viitekehykseltään psykodynaamiseen yksilöpsykoterapiaan. Koulutus antaa myös ryhmäkuvataideterapian valmiuksia.


Yliopistoyhteistyö 2012 –
Vuodesta 2012 lähtien kaikki psykoterapiakoulutukset toteutetaan asetuksen mukaisesti täydennyskoulutuksena yliopistoissa. Suomen Kuvataideterapeuttien liitto neuvottelee tällä hetkellä joidenkin yliopistojen kanssa koulutusyhteistyöstä. Näiden koulutussuunnitelmien etenemisestä tiedotetaan näillä sivuillamme heti hankkeen edetessä.


Pohjakoulutusvaatimukset
Valtakunnallinen ylipistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortio suosittaa edelleen noudattamaan Valviran asettamia pohjakoulutuskriteerejä vuodelta 2006. Näissä kriteereissä Valvira tulkitsee lakia siten, että se rajaa kuvataiteen (taiteen ylempi korkeakoulututkinto) pohjakoulutuksen pois kuvataidepsykoterapiakoulutuksien pohjakoulutuksista. Ainoastaan terveydenhuollon pohjakoulutus tulee näin ollen hyväksytyksi kriteeriksi pyrkimiselle.